Cổng thông tin điện tử Huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 

Lễ hội, tập quán cổ truyền
Skip portlet Portlet Menu
 Lễ hội kỳ yên tập quán truyền thống của người dân Nam bộ (05/12/2012)
Theo tín ngưỡng của người dân nam bộ nói chung đặc biệt là người dân miền tây nói riêng, thường có phong tục thờ thần, theo sử sách ghi lại cứ mỗi vùng đất có một vị thần thành hoàng người có công trong việc khai khẩn, gìn giữ vùng đất đó nên cứ đến ngày là nhân dân trong vùng tổ chức lễ cúng  (cúng đình) còn gọi là lễ hội kỳ yên để tạ ơn các bậc tiền hiền và cầu mong “mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.” 
 
 THOẠI NGỌC HẦU - NGUYỄN VĂN THOẠI: MỘT DANH TƯỚNG LẪY LỪNG TRONG CÔNG CUỘC KHAI HOANG, MỞ MANG VÙNG CHÂU THỔ SÔNG CỬU LONG (15/04/2011)
Thoại Ngọc Hầu nguyễn Văn Thọai, một danh tướng lẫy lừng đã cống hiến suốt đời mình trong công cuộc khai hoang, lập ấp, đắp đê, làm đường, mở mang vùng Châu Thổ Sông Cửu Long, giữ yên bờ cõi phía Tây nam của Tổ Quốc, trong đó có quê hương Thoại Sơn
 Lễ hội Văn hóa truyền thống huyệnThoại Sơn (17/10/2009)
Ngày 04/04/2009 vừa qua, 180 SV và một số CB-GV Khoa Văn hóa nghệ thuật đã tham gia chương trình “Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ VIII-2009” tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang.Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 

Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Video clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 

Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu