Công bố dt cán bộ 1 cửa

Danh bạ điện thoại

10:42 07/03/2018

STT Họ và Tên Lĩnh vực phụ trách Số điện thoại
I Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (Một cửa huyện)    
1 Lê HIếu Xuyên  Tổ trưởng 0977906969
2 Võ Thị Minh Kha Xây dựng, Môi trường, Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, Hợp tác xã, THu thuế trước bạ 0939360093
3 Phạm Thị Bé Sang  Trả kết quả lĩnh vực đất đại 0975670751
4 Cao Kim Ngân Thu phí lĩnh vực đất đại 0966991787
5 Nguyễn Tuấn Kiệt Tiếp nhận hồ sơ cấp QSDĐ và Tài sản gắn liền với đất 0988388939
6 Châu Thị Ngọc An Tiếp nhận hồ sơ thế chấp 0979316685
7 Nguyễn Văn Nhịn Kê khai các khoản nộp thuế chuyển nhượng đất đai 01659547779
8 Nguyễn Thị Bích Phượng  Lĩnh vực Tư pháp 01642777438
9 Nguyễn Thị Bé Chính Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội 0978072626
10 Nguyễn Tháp Giang Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin 01266940244
11 Nguyễn Văn bé Tám Lĩnh vực Nội vụ 01675857864
12 Phạm Văn Hùng Em Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 0909780236
II

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, thị trấn (Một cửa xã, thị trấn)

   
1 Thị trấn Phú Hòa    
  Vương Thị Hằng Phó Chủ tịch UBND thị trấn - Phụ trách 01 cửa 0975262279
  Nguyễn Thị Thanh Hồng CB. Tiếp nhận và trả kết quả 0985585648
  Nguyễn Thị Gấm CB. Tư pháp - Hộ tịch 0906304568
  Nguyễn Hữu Lợi CB. Xây dựng 0913626796
  Huỳnh Thanh Tú CB. Địa chính - Xây dựng 0939815982
2 Thị trấn Núi Sập    
  Tô Hoài Nam  Phó Chủ tịch UBND thị trấn - Phụ trách 01 cửa 0939121659
  Lương Thành Nghiệp CB. Tư pháp 0939519686
  Nguyễn Thị Ngọc Hão CB. Hộ tịch 0917408508
  Lâm Phước Thiện CB. Địa chính 0939878116
  Trần Bé Tâm CB. LĐ, TB&XH 0909022391
 

Đỗ Thị Đài Trang

CB. Tiếp nhận và Trả kết quả 0904454134
3 Thị trấn Óc Eo    
 

Đặng Văn Lợi

Chủ tịch UBND - Phụ trách 01 cửa 0918942990
  Châu Ngọc Tiến CB. Tiếp nhận và Trả kết quả 0978557802
  Dương Hoài Nam CB. Xây dựng 0964022217
 

Đinh Thị Đinh Đăng

CB. Địa chính 0918108133
 

Đỗ Phương Thảo

CB. Tư Pháp 0944110113
  Nguyễn Thị Mộng Thư CB. Hộ tịch 0986135620
4 Xã Thoại Giang    
  Phạm Minh Hà Phó Chủ tịch UBND - Phụ trách 01 cửa 01266757561
  Phan Đình Minh Trang CB. Hộ tịch 0977330005
  Phạm Ngọc Hậu CB. Địa chính 0932647347
  Phạm Minh Triết CB. Xây dựng 0979965994
  Lê Thị Kiều Nguyên Công an viên 09394644441
  Lê Thị Tú Uyên CB. Tiếp nhận và Trả kết quả 0907010229
5 Xã Vĩnh Trạch    
  Nguyễn Đức Kỳ

Phó Chủ tịch UBND - Phụ trách 01 cửa

01222114333
  Nguyễn Văn Nghĩa CB. Tư pháp 01686996691
  Nguyễn Thị Ngọc Linh CB. Hộ tịch 01287805636
 

Đào Vĩnh Ninh

CB. Địa chính

01689571424
  Trần Minh Hẳn CB. Xây dựng 0974916700
  Nguyễn Thị Hơn CB. Tiếp nhận và Trả kết quả 01216867373
6 Xã Phú Thuận    
  Trần Thị Lệ Thanh

Phó Chủ tịch UBND - Phụ trách 01 cửa

0976787831
  Nguyễn Thiện Tâm

CB. Tiếp nhận và Trả kết quả

01699978797
  Trần Lư Thanh Thủy CB. LĐTB&XH 01698737199
  Nguyễn Văn Thanh CB. Địa chính - Xây dựng 02963603999
  Nguyễn Thị Tuyết Vân CB. Hộ tịch 01696609767
  Trần Văn Đáo CB. Tư pháp 0947777417
7 Vĩnh Khánh    
  Nguyễn Thanh Truyền

Phó Chủ tịch UBND - Phụ trách 01 cửa

0932842458
  Nguyễn Ngọc Hớn CB. Địa chính - Xây dựng 0983040419
  Trương Thị Mỹ Duyên CB. Hộ tịch 01647467696
 

Đào Thị Mỹ Dung

CB. LĐTB&XH

01677751554
  Mai Thị Dịu

CB. Tiếp nhận và Trả kết quả

0946344466
8

Định Thành

   
  Ngô Văn Ý Chủ tịch UBND xã 0939585329
  Trần Thị Cẩm Tiên

CB. Tiếp nhận và Trả kết quả

01633857919
  Nguyễn Văn Sĩ CB. ĐC-XD-MT 0939322325
  Nguyễn Thị Tú Nguyên CB. Tư pháp - Hộ tịch 0985078704
  Nguyễn Hoài An CB. Văn hóa - Xã hội 0984333424
  Trần Thị Thùy Linh Công an viên 0972381178