Công bố Kết quả Giải quyết Thủ tục Hành chính

Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 6/2018 Kết quả giải quyết TTHC tháng 6/2018 (Từ 01/06-30/06/2018)
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 5/2018 Kết quả giải quyết TTHC tháng 5/2018 (Từ 01/05-31/05/2018)
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 4/2018 Kết quả giải quyết TTHC tháng 4/2018 (Từ 01/04-30/04/2018)
Kết quả giải quyết TTHC tháng 3 năm 2018 huyện Thoại Sơn Kết quả giải quyết TTHC tháng 3/2018 (Từ 01/03-31/03/2018)
Kết quả giải quyết TTHC tháng 2 năm 2018 huyện Thoại Sơn Kết quả giải quyết TTHC tháng 02 từ 01/02 đến 28/02/2018
Kết quả giải quyết TTHC tháng 1 năm 2018 huyện Thoại Sơn Kết quả giải quyết TTHC từ 01/01 đến 31/01/2018
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>