Công bố Kết quả Giải quyết Thủ tục Hành chính

Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 07/2019 Từ ngày 01/7 đến 31/7/2019
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 06/2019
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 05/2019 Từ ngày 01/5 đến 31/5/2019
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 04/2019 Từ ngày 01/4 đến 30/4/2019
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 03/2019 Từ ngày 01/3 đến 31/3/2019
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 02/2019 Từ ngày 01/02/2019 đến 28/02/2019
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 01/2019 Từ ngày 01/01 đến 31/01/2019
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 12 Từ ngày 01/12/2018 đến 31/12/2018
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 11/2018 Từ ngày 01/10 đến 30/11/2018
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 10/2018 Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2018
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 9/2018 Kết quả giải quyết TTHC tháng 9/2018 (Từ 01/09-30/09/2018)
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 8/2018 Kết quả giải quyết TTHC tháng 8/2018 (Từ 01/08-31/08/2018)
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 7/2018 Kết quả giải quyết TTHC tháng 7/2018 (Từ 01/07-31/07/2018)
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 6/2018 Kết quả giải quyết TTHC tháng 6/2018 (Từ 01/06-30/06/2018)
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 5/2018 Kết quả giải quyết TTHC tháng 5/2018 (Từ 01/05-31/05/2018)
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • >>