Lịch Làm việc

Lịch làm việc tuần 9 Từ ngày 25-02-2019 đến ngày 01- 03-2019
Lịch làm việc tuần 08 Từ ngày 18-02-2019 đến ngày 22-02-2019
Lịch làm việc tuần 07 Từ ngày 04-02-2019 đến ngày 15-02-2019
Lịch làm việc tuần 05 Từ ngày 28-01-2019 đến ngày 01-02-2019
Lịch làm việc tuần 04 Từ ngày 21-01-2019 đến ngày 25-01-2019
Lịch làm việc tuần 03 Từ ngày 14-01-2019 đến ngày 18-01-2019
Lịch làm việc tuần 02 Từ ngày 7-01-2019 đến ngày 11-01-2019
Lịch làm việc tuần 01 Từ ngày 01-01-2019 đến ngày 04-01-2019
Lịch làm việc tuần 52 Từ ngày 24-12-2018 đến ngày 28-12-2018
Lịch làm việc tuần 51 Từ ngày 17-12-2018 đến ngày 21-12-2018
Lịch làm việc tuần 50 Từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2018
Lịch làm việc tuần 49 Từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2018
Lịch làm việc tuần 48 Từ ngày 26-11-2018 đến ngày 30-11-2018
Lịch làm việc tuần 47 Từ ngày 19-11-2018 đến ngày 23-11-2018
Lịch làm việc tuần 46 Từ ngày 12-11-2018 đến ngày 16-11-2018