Lịch Làm việc

Lịch làm việc tuần 22 Từ ngày 27-5-2019 đến ngày 31-5-2019
Lịch làm việc tuần 19 Từ ngày 06-5-2019 đến ngày 11-5-2019
Lịch làm việc tuần 18 Từ ngày 29-4-2019 đến ngày 04-5-2019
Lịch làm việc tuần 15 Từ ngày 08-4-2019 đến ngày 14-4-2019
Lịch làm việc tuần 14 Tu ngày 01-4-2019 den ngay 5-4-2019
Lịch làm việc tuần 13 Từ ngày 25-3-2019 đến ngày 29-3-2019
Lịch làm việc tuần 12 Từ ngày 18-3-2019 đến ngày 22-3-2019
Lịch làm việc tuần 11 Từ ngày 11-3-2019 đến ngày 15- 03-2019
Lịch làm việc tuần 9 Từ ngày 25-02-2019 đến ngày 01- 03-2019
Lịch làm việc tuần 08 Từ ngày 18-02-2019 đến ngày 22-02-2019
Lịch làm việc tuần 07 Từ ngày 04-02-2019 đến ngày 15-02-2019
Lịch làm việc tuần 05 Từ ngày 28-01-2019 đến ngày 01-02-2019
Lịch làm việc tuần 04 Từ ngày 21-01-2019 đến ngày 25-01-2019
Lịch làm việc tuần 03 Từ ngày 14-01-2019 đến ngày 18-01-2019
Lịch làm việc tuần 02 Từ ngày 7-01-2019 đến ngày 11-01-2019