Lịch Làm việc

Lịch làm việc tuần 33 Từ ngày 12-8-2019 đến ngày 16-8-2019
Lịch làm việc tuần 32 Từ ngày 05-8-2019 đến ngày 11-8-2019
Lịch làm việc tuần 31 Từ ngày 29-7-2019 đến ngày 02-8-2019
Lịch làm việc tuần 30 Từ ngày 22-7-2019 đến 27-7-2019
Lịch làm việc tuần 29 Từ ngày 15-7-2019 đến ngày 19-7-2019
Lịch làm việc tuần 28 Từ ngày 08-7-2019 đến ngày 12-7-2019
Lịch làm việc tuần 27 Từ ngày 01-7-2019 đến ngày 05-7-2019
Lịch làm việc tuần 26 Từ ngày 24-6-2019 đến ngày 29-6-2019
Lịch làm việc tuần 25 Từ ngày 17-6-2019 đến ngày 22-6-2019
Lịch làm việc tuần 24 Từ ngày 10-6-2019 đến ngày 14-6-2019
Lịch làm việc tuần 23 Từ ngày 03-6-2019 đến ngày 08-6-2019
Lịch làm việc tuần 22 Từ ngày 27-5-2019 đến ngày 31-5-2019
Lịch làm việc tuần 19 Từ ngày 06-5-2019 đến ngày 11-5-2019
Lịch làm việc tuần 18 Từ ngày 29-4-2019 đến ngày 04-5-2019
Lịch làm việc tuần 15 Từ ngày 08-4-2019 đến ngày 14-4-2019