Thông tin công bố

Công bố thông tin người phát ngôn

09:17 30/03/2018

Công bố thông tin người phát ngôn
Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email
Nguyễn Thị Minh Kiều Chủ tịch UBND huyện 0908718999 ntmkieu@angiang.gov.vn
Võ Văn Hòa Trưởng Phòng TCKH huyện 0985871967 btnbich@angiang.gov.vn
Nguyễn Văn Hoàng Quyền Trưởng Phòng Y tế huyện 0907825036 nvhoang@angiang.gov.vn
Ngô Văn Quí Trưởng Phòng GDĐT huyện 0918479331 nvqui@angiang.gov.vn
Phạm Thành Được Trưởng Phòng KTHT huyện 0913686673 ptduoc@angiang.gov.vn
Trương Văn Hòa Trưởng Phòng VHTT huyện 0918160592 tvhoa@angiang.gov.vn
Tranh Thanh Hải Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện 0982710054 tthai@angiang.gov.vn
Lê Hiếu Xuyên Trưởng Phòng TNMT huyện 0941414546 lhxuyen@angiang.gov.vn
Đỗ Văn Sang Trưởng Phòng NNPTNT huyện 0919390555 dvsang@angiang.gov.vn
Nguyễn Văn Đoan Trưởng Phòng Tư pháp huyện 0914179844 nvdoan@angiang.gov.vn
Võ Phước Hiền Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0947884303 vphien@angiang.gov.vn
Phạm Quốc Hùng Trưởng Phòng Dân tộc huyện 0919391737 pqhung@angiang.gov.vn
Trần Thị Thu Vân Chánh Thanh tra huyện 0989699619 tttvan@angiang.gov.vn
Trần Ngọc Thanh Trưởng Đài Truyền thanh huyện 0919726441 tnthanh@angiang.gov.vn
Trần Phan Minh Khiêm Giám đốc TTGDNN&GDTX huyện 0918160586 tpmkhiem@angiang.gov.vn

Đào Thị Bích Huyền

Giám đốc TTVH huyện 0917469900 dtbhuyen@angiang.gov.vn
Nguyễn Tuấn Huy Giám đốc XNĐN huyện 0916762994 nthuy@angiang.gov.vn
Trần Quang Khải Gián đốc CN. Điện lực huyện 0963999345 tqkhai@angiang.gov.vn
Lê Kỳ Đỏ Chủ tịch UBND xã An Bình 0913826906 lkdo@angiang.gov.vn
Lê Văn Đà Chủ tịch UBND xã Tây Phú 0918527680 lvda@angiang.gov.vn
Lê Quốc Thắng Chủ tịch UBND xã Vọng Thê 0987006880 lqthang@angiang.gov.vn
Nguyễn Anh Dũng Chủ tịch UBND TT. Óc Eo 0919090643 nadung@angiang.gov.vn
Trần Hữu Giàu Chủ tịch UBND xã Vọng Đông 0918351325 thgiau@angiang.gov.vn
Huỳnh Long ngon Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú Đông 0918527703 hlngon@angiang.gov.vn
Lê Hiền Hòa Chủ tịch UBND xã Thoại Giang 0919622955 lhhoa@angiang.gov.vn
Trần Thị Phong Lan Chủ tịch UBND xã Định Thành 0984128887 ttplan@angiang.gov.vn
Khưu Tấn Hoàng Chủ tịch UBND xã Bình Thành 0913952016 kthoang@angiang.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thơ Chủ tịch UBND TT. Núi Sập 0918111187 nntho@angiang.gov.vn
Trần Trọng Danh Chủ tịch UBND xã Định Mỹ 0913972136 ttdanh@angiang.gov.vn
Nguyễn Thiện Bảo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch 0909056119 ntbao@angiang.gov.vn
Huỳnh Ngọc Danh Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú 0913877986 hndanh@angiang.gov.vn
Phạm Văn Suôl Chủ tịch UBND xã Vĩnh Khánh 0913971861 pvsuol@angiang.gov.vn
Huỳnh Hồng Sơn Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chánh 0985862607 hhson@angiang.gov.vn
Văng Công Khanh Chủ tịch UBND TT. Phú Hòa 0918663733 vckhanh@angiang.gov.vn
Trần Minh Trí Chủ tịch UBND xã Phú Thuận 0975998839 tmtri@angiang.gov.vn

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về