Thông tin công bố

Công bố thông tin người phát ngôn

09:17 30/03/2018

Công bố thông tin người phát ngôn
Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email
Phạm Minh Tâm Chủ tịch UBND huyện 0919228890 pmtam02@angiang.gov.vn
Bùi Thị Ngọc Bích Trưởng Phòng TCKH huyện 0985871967 btnbich@angiang.gov.vn
Trưởng Phòng Y tế huyện 09 @angiang.gov.vn
Ngô Văn Quí Trưởng Phòng GDĐT huyện 0918479331 nvqui@angiang.gov.vn
Phạm Thành Được Trưởng Phòng KTHT huyện 0913686673 ptduoc@angiang.gov.vn
Trương Văn Hòa Trưởng Phòng VHTT huyện 0918160592 tvhoa@angiang.gov.vn
Trần Trọng Danh Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện 0918479331 ttdanh@angiang.gov.vn
Lê Công Trang Trưởng Phòng TNMT huyện 0918044972 lctrang@angiang.gov.vn
Đỗ Văn Sang Phó Trưởng Phòng NNPTNT huyện 0919390555 dvsang@angiang.gov.vn
Nguyễn Văn Đoan Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện 0914179844 nvdoan@angiang.gov.vn
Huỳnh Công Trường Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0918974434 hctruong@angiang.gov.vn
Phạm Quốc Hùng Trưởng Phòng Dân tộc huyện 0919391737 pqhung@angiang.gov.vn
Ngô Văn Quí Trưởng Phòng GDĐT huyện 0918479331 nvqui@angiang.gov.vn
Trần Thị Thu Vân Chánh Thanh tra huyện 0989699619 tttvan@angiang.gov.vn
Trần Ngọc Thanh Trưởng Đài Truyền thanh huyện 0919726441 tnthanh@angiang.gov.vn
Trần Phan Minh Khiêm Giám đốc TTGDNN&GDTX huyện 0918160586 tpmkhiem@angiang.gov.vn
Trần Quốc Nhơn Giám đốc TTTDTT huyện 0918160575 tqnhon@angiang.gov.vn
Ngô Thị Thùy Dung Giám đốc TTVH huyện 0917469900 nttdung@angiang.gov.vn
Phan Ngọc Hùng Giám đốc XNMTĐT 0913707065 pnhung@angiang.gov.vn
Nguyễn Tuấn Huy Giám đốc XNĐN huyện 0916762994 nthuy@angiang.gov.vn
Trần Quang Khải Gián đốc CN. Điện lực huyện 0963999345 lctrang@angiang.gov.vn
Lê Hồng Dân Chủ tịch UBND xã An Bình 01234738727 lhdan@angiang.gov.vn
Nguyễn Thanh Tuấn Chủ tịch UBND xã Tây Phú 0933470524 nttuan@angiang.gov.vn
Lê Quốc Thắng Chủ tịch UBND xã Vọng Thê 0987006880 lqthang@angiang.gov.vn
Đặng Văn Lợi Chủ tịch UBND TT. Óc Eo 0918942990 dvloi@angiang.gov.vn
Trần Quang Kiệt Chủ tịch UBND xã Vọng Đông 0918067643 tqkiet@angiang.gov.vn
Huỳnh Long ngon Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú Đông 0918527703 hlngon@angiang.gov.vn
Lê Hiền Hòa Chủ tịch UBND xã Thoại Giang 0919622955 lhhoa@angiang.gov.vn
Ngô Văn Ý Chủ tịch UBND xã Định Thành 0939585329 nvy@angiang.gov.vn
Phạm Văn Lập Chủ tịch UBND xã Bình Thành 0932944876 pvlap@angiang.gov.vn
Huỳnh Ngọc Danh Chủ tịch UBND TT. Núi Sập 0913877986 hndanh@angiang.gov.vn
Nguyễn Thanh Hồng Chủ tịch UBND xã Định Mỹ 0918012438 nthong@angiang.gov.vn
Lê Minh Thảo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch 0977174081 lmthao@angiang.gov.vn
Huỳnh Phước Liền Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú 0939737177 hplien@angiang.gov.vn
Vũ Thanh Quyền Chủ tịch UBND xã Vĩnh Khánh 0918370739 vtquyen@angiang.gov.vn
Phạm Văn Phúc Linh Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chánh 0985877563 pvplinh@angiang.gov.vn
Văng Công Khanh Chủ tịch UBND TT. Phú Hòa 0918663733 vckhanh@angiang.gov.vn
Phùng Duy Nam Chủ tịch UBND xã Phú Thuận 987136231 pdnam@angiang.gov.vn

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về