Thông báo

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử trên điện thoại Hướng da764n cài đặt ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử trên điện thoại
Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
“Dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cho xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn năm 2020” “Dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cho xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn năm 2020”
Thông báo Kế hoạch cuộc thi tìm kiếm sáng kiến CCHC Thông báo Kế hoạch cuộc thi tìm kiếm sáng kiến CCHC
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 04 khu đất công(Thời hạn từ ngày 3/7 - 9/7/2020) Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 04 khu đất công(Thời hạn từ ngày 3/7 - 9/7/2020)
Quyết định về đấu giá QSDĐ tiếp giáp cụm dân cư kên F... xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, An Giang Quyết định về đấu giá QSDĐ tiếp giáp cụm dân cư kên F... xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, An Giang
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ tiếp giáp cụm dân cư kênh F xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, An Giang(Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 06 2020) Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ tiếp giáp cụm dân cư kênh F xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, An Giang(Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 06 2020)
Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang
Đấu giá QSDĐ khu thương mại và khu dân cư Bắc Cống Vong TT. Núi Sập (Từ ngày 17 đến ngày 21/02/2020) Đấu giá QSDĐ khu thương mại và khu dân cư Bắc Cống Vong TT. Núi Sập
Thông báo lựa chọn nhà thầu khu trung tâm thương mại Bắc Cống Vong (Từ ngày 17 đến ngày 21/02/2020) Thông báo lựa chọn nhà thầu khu trung tâm thương mại Bắc Cống Vong
Bổ sung công bố danh sách các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ cho đêm văn nghệ tri ân của huyện Thoại Sơn và tối ngày 11/8/2019 Danh sách bổ sung
Công bố danh sách các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ cho đêm văn nghệ tri ân của huyện Thoại Sơn và tối ngày 11/8/2019 Công bố danh sách các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ cho đêm văn nghệ tri ân của huyện Thoại Sơn và tối ngày 11/8/2019
Công khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 Công khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019
Công bố Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2018 Có danh sách kèm theo
Tải mẫu đơn đề nghị phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 (kèm theo Thông báo số 44) Tải mẫu đơn đề nghị phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 (kèm theo Thông báo số 44)