Thông báo

Tải mẫu đơn đề nghị phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 (kèm theo Thông báo số 44) Tải mẫu đơn đề nghị phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 (kèm theo Thông báo số 44)
Thông báo 44 về công bố kết quả thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2018 Thông báo 44 về công bố kết quả thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2018
Công văn 150 ngày 21/01/2019 về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2018 của huyện Thoại Sơn Thời gian nhận ý kiến chậm nhất ngày 15/02/2019 (thứ Sáu) . Gửi file mềm theo địa chỉ email: pnnptnt.thoaison@angiang.gov.vn và cmtrung@angiang.gov.vn.
Thông báo 06/TB-HĐTDVC ngày 10/01/2019 về kết quả xét tuyển Viên chức năm 2018
Thông báo số 07 thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch viên chức Thông báo số 07 thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch viên chức
Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
Thông báo thời gian ôn tập và hệ thống kiến thức thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 Thông báo thời gian ôn tập và hệ thống kiến thức thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2018 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2018
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo, ôn tập kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang 2018 Thông báo danh mục tài liệu tham khảo, ôn tập kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang 2018
Thông báo 476/TB-HĐTDVC ngày 04/12/2018 về thời gian kiểm tra sát hạch viên chức Về thời gian kiểm tra sát hạch viên chức
Thông báo 453 về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập dự tuyển viên chức Thông báo 453 về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập dự tuyển viên chức
Thông báo 452 Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức
Thông báo 404 về thay đổi thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2018 Thông báo 404 về thay đổi thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2018
1286 về thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 về thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
Công văn 1311/HĐSK ngày 07/11/2018 về hướng dẫn viết sáng kiến năm 2018 Hướng dẫn viết sáng kiến năm 2018
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • >>