Video

Phong trào thi đua quyết thắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của BCHQS huyện

08:45 18/12/2018

Phong trào thi đua quyết thắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của BCHQS huyện

Kim Cương, ATV

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>