Hoạt động HDND-UBND

Tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Thoại Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

08:14 05/12/2018

Ngày 22/10/2018, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Responsive image

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 6 

Hội đồng nhân dân huyện cũng xem xét đối với các báo cáo, tờ trình: Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2018 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng năm 2018 và phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công năm 2019 thuộc nguồn vốn NSNN trên địa bàn huyện Thoại Sơn; Tờ trình về phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; Tờ trình về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Thoại Sơn năm 2019; Tờ trình về thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035....

Báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh, Báo cáo hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Báo cáo hoạt động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2018.

Xem xét kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện. Đồng thời kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu. Kỳ họp được tổ chức trong 02 ngày, từ 13/12 đến 14/12/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện.

Đài truyền thanh huyện, xã tổ chức trực tiếp phát thanh trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp./.

 

Minh Châu

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>