Hoạt động Đảng - Đoàn thể

ẤP TÂN HIỆP A, TT ÓC EO TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

10:40 18/11/2019

Ngày 15/11/2019, ấp Tân Hiệp A, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn đã long trọng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – Đô thị văn minh”. Về dự ngày hội có bà Nguyễn Thị Minh Kiều – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.
Responsive image

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương luôn giữ vững; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và phát huy; đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt về vật chất và tinh thần. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – Đô thị văn minh” được triển khai có hiệu quả. Toàn ấp có 987 hộ gia đình văn hóa, chiếm tỉ lệ 94,5%; công tác huy động học sinh ra lớp đạt 100%; tỉ lệ hộ gia đình có nhà kiên cố cao hơn mức bình quân chung, không có nhà ở dột nát, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 6,31%, cận nghèo 1,15%; các cơ sở sản xuất kinh doanh đều đạt chuẩn về môi trường, các chế độ đối với người có công, đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời…

Tại ngày hội, bà con trong ấp còn được ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 89 năm qua; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – Đô thị văn minh” năm 2019, công nhận các danh hiệu văn hóa, phát động phong trào thi đua năm 2020; đồng thời, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động năm qua.

 

 

Thanh Cần – Bá Siêu

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>