Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Đoàn giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Thoại Sơn

08:24 03/10/2018

Thanh Cần

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>