Hoạt động Đảng - Đoàn thể

HUYỆN ỦY THOẠI SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

01:08 17/07/2019

Sáng ngày 16/07/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự.

Responsive image

Đảng bộ huyện Thoại Sơn hiện có 62 chi, đảng bộ cơ sở với 4.334 đảng viên, chiếm tỷ lệ 2, 38% so dân số. Thời gian qua, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác nghiên cứu, học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Quan tâm lãnh đạo, ban hành các nghị quyết làm cơ sở thực hiện trên các lĩnh vực công tác của cấp ủy; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng; đổi mới công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì sinh hoạt cấp ủy, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành kế hoạch về tổ chức sinh hoạt đầu tuần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiện toàn đội ngũ cấp ủy; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ; đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp 558/ 600 đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, huyện đã tổ chức tuyên dương 182 gương điển hình tập thể, 160 gương điển hình cá nhân, đề nghị cấp tỉnh khen 25 gương điển hình cá nhân học tập và làm theo gương Bác.Bình quân tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm trên 98%.

Responsive image

Trong công tác thi hành Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, giám sát thi hành Điều lệ Đảng; các cấp ủy thực hiện tốt việc phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên.

Dịp này, Ban thường vụ huyện ủy trao quyết định chỉ định bổ sung 05 đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đô – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Thoại Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị. Quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh cụ thể hóa vào thực tiễn địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm Kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn Đảng bộ về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện nhằm nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đồng sức, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, huyện và địa phương. Tập trung tốt nhất mọi nguồn lực lãnh, chỉ đạo thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở làm tiền đề để tổ chức đại hội Đảng bộ huyện sấp tới./.

                             

Anh Thư – Thanh Cần

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>