Kinh tế xã hội

Điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (nCoV)

08:41 14/02/2020

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (nCoV) tiếp tục diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt nhân dân và hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp và xã hội; tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước tình hình trên, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch, tăng cường công tác truyền thông để toàn xã hội nâng cao nhận thức và hiểu đầy đủ thông tin về dịch bệnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh không điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục điều hành theo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 theo Kế hoạch. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

Ngày 12/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố rà soát và bổ sung những giải pháp phù hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của lĩnh vực, ngành thuộc trách nhiệm quản lý trong điều kiện có dịch bệnh.

Đối với Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh quan tâm rà soát những thiệt hại của ngành do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, làm giảm tăng trưởng của ngành và tăng trưởng chung của tỉnh, từ đó nghiên cứu những giải pháp để bù đắp sụt giảm tăng trưởng, hỗ trợ kịp thời hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Xây dựng phương án sẵn sàng khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh khi dịch bệnh được công bố hết dịch, nhằm cung ứng hàng hóa kịp thời cho thị trường và xuất khẩu, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch và các hoạt động dịch vụ thu hút khách du lịch…

UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Cục Thống kê và các Sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, tham mưu kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành Kịch bản tăng trưởng kinh tế cho phù hợp theo định kỳ hằng quý. Phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế, các ngành và địa phương nắm bắt tình hình khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ; tham mưu triển khai kịp thời những chính sách của Trung ương hỗ trợ, giảm thiệt hại cho doanh nghiệp do bị ảnh hưởng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (nCoV)./.

Vũ Hùng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>