Hoạt động HDND-UBND

Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Chánh tổ chức kỳ họp bất thường

06:02 05/11/2018

Ngày 02/11/2018, Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Chánh vừa tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016 – 2021, để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Chánh khóa XI. Đến dự có ông Quách Minh Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Dương Hòa Nhã – Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.
Responsive image
 

Kỳ họp đã thông qua 4 Tờ trình của Hội đồng nhân dân xã về việc: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Chánh đối với ông Phạm Văn Phúc Linh, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đối với ông Huỳnh Hồng Sơn và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả, ông Phạm Văn Phúc Linh trúng cử giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Huỳnh Hồng Sơn trúng cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Chánh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Huỳnh Hồng Sơn và ông Phạm Văn Phúc Linh hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.

                                               

 

Thành Chung

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>