Hoạt động HDND-UBND

Hội nghị triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

08:59 06/08/2018

Ngày 02/08/2018, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho Phó Chủ tịch UBND, cán bộ tư pháp 17 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Phòng Tư pháp báo cáo những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật TNBTCNN năm 2017. Theo đó, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018. Luật có những điểm mới tiến bộ trên nhiều mặt. Về đối tượng yêu cầu bồi thường được cụ thể và mở rộng, gồm: Người bị thiệt hại, người thừa kế của người bị thiệt hại, tổ chức bị thiệt hại, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; người đại diện đương nhiên; người được ủy quyền. Thời hiệu yêu cầu bồi thường cũng được nới rộng từ 2 lên 3 năm. Trong đó quyền yêu cầu khôi phục danh dự thì không có thời hạn mà bất cứ lúc nào người bị thiệt hại yêu cầu đều phải tiến hành.

Bên cạnh đó, một điểm mới nữa là về nguyên tắc bồi thường của Nhà nước được quy định rất rõ: Phải bảo đảm kịp thời, công khai, đúng pháp luật; bảo đảm sự thương lượng cho quá trình giải quyết bồi thường, bởi bồi thường nhà nước là loại bồi thường đặc biệt ngoài hợp đồng theo Bộ luật Dân sự.

Về cơ chế giải quyết bồi thường cũng có nhiều điểm tiến bộ. Luật TNBTCNN năm 2017 đã mở rộng cơ chế người bị thiệt hại khi có văn bản giải quyết thì có quyền khởi kiện trực tiếp ra tòa, luật hiện hành không có cơ chế này. Trong giải quyết vụ án hình sự thì được giải quyết theo một cơ chế riêng, bắt buộc phải giải quyết tại cơ quan quản lý của người thi hành công vụ gây thiệt hại, nếu người bị thiệt hại không đồng ý mới có quyền khởi kiện ra tòa.

Luật TNBTCNN năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi luật đã thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về pháp quyền, bảo vệ quyền con người, quyền công dân./.

 

Cẩm Nang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>