Hoạt động HDND-UBND

Thông cáo kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

09:39 08/07/2020

Ngày 07/7/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có Thông cáo về kỳ họp thứ 15 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó sẽ diễn ra trong 1,5 ngày từ ngày 09/7 đến 10/7/2020, khai mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 09 tháng 7 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

    Kỳ họp lần này sẽ tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

        

Theo đó, Chương trình làm việc như sau: vào ngày 09 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 của đại biểu HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông qua các tờ trình, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh...

Tiếp tục báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng dảnh thời gian cho việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Responsive image
 

Kỳ họp cũng sẽ nghe bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh về một số vấn đề vần quan tâm khi tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng kỳ họp, trong đó có Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021./.

 

Nguyễn Hùng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>