Hoạt động HDND-UBND

Bế mạc kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Thoại Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

01:14 30/07/2018

Ngày 27/07/2018, tại hội trường UBND huyện, Thường trực HĐND huyện khoá XI tổ chức bế mạc kỳ họp thứ 8, nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội; Quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

            Qua 02 ngày làm việc, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tham gia ý kiến vào nội dung các báo cáo được thông qua kì họp với 18 ý kiến của các đại biểu tập trung tham gia đánh giá về tình hình phát triển kinh tế-xã hội; Quốc phòng – an ninh huyện nhà 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bên cạnh giải trình những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng chí Phạm Minh Tâm - Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế -xã hội; Quốc phòng-an ninh của huyện Thoại Sơn năm 2018.

Kết thúc phiên chất vấn, đồng chí Quách Minh Dũng – Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá: “Chất lượng của người chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng được nâng lên, người chất vấn đặt câu hỏi sát thực tế, thực tiễn có liên hệ số liệu chứng minh cho câu hỏi của mình về những vấn đề mà xã hội, nhân dân quan tâm; trăn trở, lo lắng đến vấn đề của huyện một cách đầy trách nhiệm. Người trả lời chất vấn chuẩn bị tốt và trả lời tương đối rõ ràng, thuyết phục được người hỏi, các đại biểu và cử tri”.

Trên tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua 5 nghị quyết gồm: 1. về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 thuộc nguồn vốn Ngân sách huyện quản lý; 2. Phê chuẩn chuyển số kết dư ngân sách năm 2017 sang thu ngân sách năm 2018 theo chế độ quy định; 3. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Thoại Sơn năm 2017; 4. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công năm 2018 thuộc nguồn vốn Ngân sách huyện quản lý; 5. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra./.

 

Ngô Quyền

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>