Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân vận năm 2020

01:53 11/01/2020

Ngày 10/1/2020, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Tại điểm cầu huyện Thoại Sơn có bà Nguyễn Thị Minh Kiều _ Phó Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn.
Responsive image

Năm 2019, các cấp ủy Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với Nhân dân. Các cơ quan nhà nước quan tâm hoàn thiện pháp luật giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền - 2019”; quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại, cải thiện và nâng cao cuộc sống của Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng cũng đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, vai trò đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát triển tổ chức; thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hệ thống chính trị thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận; phối hợp với cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới.

 Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã phát biểu làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, đồng thời đưa ra những giải pháp tiếp tục thực hiện trong năm 2020 tại địa phương mình.

                                                                   

Thúy Vân

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>