Hoạt động Đảng - Đoàn thể

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

06:17 01/03/2021

Ngày 1.3.2021, Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Phạm Minh Tâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Responsive image

Tính đến nay huyện Thoại Sơn đã có 5/14 xã đã tổ chức lễ công bố Quyết định xã NTM nâng cao năm 2020 gồm: Thoại Giang; Vĩnh Trạch; Định Thành; Định Mỹ; Bình Thành. Có 3 xã được tỉnh phúc tra và công nhận đạt là: An Bình; Vĩnh Phú; Vọng Đông. Còn lại 6 xã: Tây Phú; Vọng Thê; Vĩnh Khánh; Vĩnh Chánh; Mỹ Phú Đông và Phú Thuận, đang thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã Nông thôn mới nâng cao.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của BCĐ xây dựng NTM huyện về việc rà soát, đánh giá các tiêu chí, triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kế hoạch phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của địa phương, thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành hàng và các nội dung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tham gia chương trình OCOP; phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh; nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ. Hỗ trợ đầu tư thủy lợi, nước sạch, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo, khó khăn...

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tâm – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn yêu cầu BCĐ xây dựng NTM huyện, các địa phương cần tiếp tục xem đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, lâu dài, hiệu quả và bền vững; chú trọng đến công tác chuyển giao KHKT cho người dân, chuyển đổi nhận thức trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Các ngành chuyên môn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các xã trong quá trình thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về NTM đảm bảo hoàn thành đúng lộ trình, kế hoạch đề ra; phấn đấu đến cuối tháng 3.2021 có 4 xã được thẩm tra công nhận; cuối tháng 5 đạt thêm 2 xã. Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng nông thôn mới nâng cao, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

 

Ngô Quyền

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>