Chuyên mục Làm theo gương Bác

Mỹ Phú Đông sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)

04:52 08/06/2018

Đảng ủy xã Mỹ Phú Đông tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Văn Thơm – Bí thư Đảng ủy xã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Responsive image
 

Qua 02 năm Đảng ủy xã Mỹ Phú Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong xã. Trong 02 năm UBMTTQVN xã và các tổ chức thành viên đã vận động quỹ vì người nghèo, quỹ cây mùa xuân được 515 triệu đồng cất nhà đại đoàn kết, thăm hỏi tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã; Hội cựu chiến binh với mô hình cây chuối nghĩa tình đã kịp thời giúp đỡ cho hội viên mỗi khi gặp khó khăn hay như hội thi kể chuyện về Bác lồng ghép vào buổi sinh hoạt dưới cờ, hội thi ca múa nhạc cấp trường của trường Tiểu học Mỹ Phú Đông…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Trần Văn Thơm – Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu thì Đảng bộ, nhân dân xã Mỹ Phú Đông cần tiếp tục tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mọi người nhận thức sâu sắc về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác, gắn với tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã, phát huy vai trò tính gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, người đứng đầu để nhân dân noi theo.

Dịp này UBND xã đã khen thưởng cho 6 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 

 

Thanh Cần

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>