An ninh quốc phòng

Công an tỉnh An Giang Tuyên truyền toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc

05:46 02/02/2019

Ngày 01.02.2019. tại Trường tiểu học “A” xã Vĩnh Khánh huyện Thoại Sơn Công An tỉnh An Giang tổ chức buổi Tuyên truyền toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc cho cán bộ, giáo viên, nhân dân và học sinh của xã Vĩnh Khánh.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức, triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, huyện Thoại Sơn nói riêng. Qua đó có nhiều chuyển biến tích cực, đã khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Xây dựng được thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.

Theo đó, công an các địa phương đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đa dạng hóa các hình thức tổ chức lực lượng quần chúng tham gia đảm bảo ANTT, duy trì hòm thư tố giác tội phạm, làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư… Đặc biệt, công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" không ngừng được nhân rộng ở mỗi địa phương, doanh nghiệp, đơn vị.

Dịp này Công An tỉnh An Giang đã khen thưởng đột xuất cho 2 cá nhân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tồ quốc và mạnh dạn tố giác tội phạm năm 2019.

 

Ngô Quyền

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>