Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Bình Thành tổ chức Đại hội cựu chiến binh gương mẫu 2014 – 2019

09:37 03/04/2019

Tại đại hội, ông Vũ Xuân Thắng – chủ tịch Hội CCB xã báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014 – 2019. Báo cáo xác định trong thời gian qua, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào thi đua yêu nước Hội CCB gương mẫu do Trung ương Hội phát động nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực.
Responsive image

         Ban chấp hành Hội cùng toàn thể Hội viên dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và  Hội cựu chiến binh huyện, bện cạnh sự giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền và sự phối hợp của Mặt trận, các Đoàn thể, Hội CCB xã đã tích cực hưởng ứng triển khai 05 chỉ tiêu của phong trào thi đua yêu nước bằng các giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc thực hiện các nội dung thi đua trên được Hội kết hợp trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Đảng bộ và của Hội CCB Việt Nam đã đề ra. Đặc biệt, là Hội đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và các ban ngành đoàn thể hưởng ứng tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng nông thôn mới mà xã đã đạt trong năm 2018 cũng như đã và đang triển khai thực hiện đề án nông thôn mới nâng cao. Các nhiệm vụ và phong trào của Hội đều được gắn với việc triển khai có hiệu quả việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mà địa phương phát động.

Responsive image

          Cũng tại đại hội, Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chủ tịch UBND xã  trao giấy khen cho 4 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lê Văn Lên – Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Hội trong phong trào thi đua thời gian qua góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng thời cũng định hướng một số mục tiêu và giải pháp nhằm giúp cho Hội CCB xã tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu giai đoạn 2019 – 2024” như mục tiêu của Đại hội đề ra./.

                                      

Trần Văn Cải

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>