Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nông dân huyện Thoại Sơn phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

07:40 08/06/2018

Với vai trò là “trung tâm nòng cốt” trong phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội nông dân huyện Thoại Sơn đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.
Responsive image
 

Xác định người nông dân có vị trí rất quan trọng trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, vì họ vừa là chủ thể vừa là đối tượng hưởng lợi từ chương trình. những năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện đã tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng Nông thôn mới đến hội viên, nông dân thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động như: Thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ, mở hội nghị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự lực tự cường, tạo sự đồng thuận trong nông dân.

Hội nông dân huyện cử 17 cán bộ Hội nông dân các xã, TT tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới; trực tiếp tổ chức 35 cuộc tuyên truyền nông thôn mới có 852 lượt hội viên, nông dân tham dự; phối hợp cùng Trung tâm văn hóa huyện tổ chức hội thi tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, có 14 xã tham dự.

Môi trường được xem là một trong số những tiêu chí khó thực hiện đối với các địa bàn nông thôn. Tuy nhiên, phát huy vai trò bảo vệ môi trường nông thôn gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội nông dân huyện đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Hội nông dân huyện đã phát động phong trào thu gom bao bì thuốc Bảo vệ thực vật được đa số nông dân hưởng ứng. Qua đó, xây dựng được 4 bể chứa cố định ở một số đầu kênh nội đồng và 09 máy ép vỏ chai đặt ở 9 đại lý trên địa bàn xã Vĩnh Phú.

Các xã nông thôn mới được sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh thực hiện các phần việc thiết thực, hiệu quả như sau: xây dựng mô hình “Hội nông dân thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt tuyến dân cư bảo vệ môi trường nông thôn” năm 2017 với số tiền 158 triệu đồng (trong đó: Trung ương Hội hỗ trợ 100 triệu đồng, xã đối ứng 58 triệu đồng) và song song đó còn hỗ trợ 100 thùng chứa rác với số tiền là 45 triệu đồng (trong đó: Hội nông dân tỉnh hỗ trợ 22.5 triệu đồng, xã đối ứng 22.5 triệu đồng).

Ngoài ra, hội viên, nông dân cũng đã đóng góp tiền của, công sức xây dựng các công trình thủy lợi công cộng như: cầu, đường, trường học, trạm xá,… và hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn hơn 01 tỷ đồng mỗi năm và hơn 3.000 ngày công lao động.

Đây là việc làm tiêu biểu cho truyền thống của giai cấp nông dân về tinh thần đoàn kết, tương trợ, hăng hái tham gia xây dựng quê hương, hưởng ứng tích cực cuộc vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Với tinh thần “Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao vai trò trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế”, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội nông dân huyện Thoại Sơn sẽ tập trung phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhấn mạnh: “ Thời gian tới, Hội nông dân huyện sẽ tiếp tục đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, vận động, hướng dẫn nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp đáp ứng yêu cầu tăng thu nhập của nông dân và sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

Cùng với địa phương, xác định tiềm năng, lợi thế và chọn nhân tố nông dân giỏi có khả năng chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất - kinh doanh để nhân rộng hàng năm và hình thành vùng sản xuất chuyên canh, công nghệ cao, mô hình nông dân làm du lịch.Thường xuyên phối hợp với địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền các tiêu chí và chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại xã điểm theo chủ trương chung của huyện, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đồng thời nỗ lực cùng các địa phương hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nông dân”.

                                       

 

Anh Thư

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>