Chuyên mục nông thôn mới

Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2018 của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

08:32 22/01/2019

Ngày 21/01/2019, Ủy ban nhân huyện Thoại Sơn ban hành văn bản số 150 lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2018 của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Responsive image
 

Để hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh thẩm tra, đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” năm 2018; thực hiện theo khoản 2 Điều 13 tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn 14 xã (30% số hộ đại diện trên địa bàn 14 xã) theo hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT ngày 30/6/2017 (Báo cáo dự thảo tải về tại file Tài liệu đính kèm).

Thời gian triển khai thực hiện: từ ngày 23/01/2019 đến 15/02/2019.

 Ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện gửi về UBND huyện (thông qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tổng hợp). Thời gian: trước ngày 15/02/2019 (thứ Sáu), ý kiến đóng góp xin gửi file mềm theo địa chỉ email: pnnptnt.thoaison@angiang.gov.vn và cmtrung@angiang.gov.vn./.

Rất mong nhận được sự đóng góp của Ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn huyện./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

VP

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>