Hoạt động HDND-UBND

UBND huyện Thoại Sơn cụ thể hóa việc học Bác vào công việc thực tế

08:52 10/01/2019

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
Responsive image

Các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch chuyên đề năm 2018 với chủ đề “xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Từng cán bộ, đảng viên, công chức căn cứ vào vị trí việc làm và nhiệm vụ thực tế của bản thân để xây dựng kế hoạch học tập, làm theo cho phù hợp, trên cơ sở đó chi bộ, cơ quan, đơn vị đôn đốc, giám sát cán bộ trong quá trình thực hiện và lấy đó làm tiêu chí để đánh giá phân loại cán bộ cuối năm. Năm 2018, trên địa bàn huyện có 2.546 cán bộ, công chức, viên chức viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu gắn với nhiệm vụ được giao và đã mang lại hiệu quả công việc thiết thực. Cán bộ, công chức, viên chức đã tiết kiệm 1.000 đồng/ ngày để ủng hộ quỹ vì người nghèo được 512,5 triệu đồng, số tiền này nhằm chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn.

Responsive image

Tùy theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, các phòng, ban ngành huyện đã có những mô hình học tập và làm theo Bác cụ thể mang lại hiệu quả công việc thiết thực. Phòng Tài nguyên môi trường thực hiện mô hình hướng dẫn các hộ dân xử lý rác sinh hoạt quy mô hộ gia đình, bảo vệ môi trường ở các khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh. Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện mô hình vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ, thực hiện tốt công tác hạn chế học sinh bỏ học.

UBND xã, thị trấn thông qua các buổi họp dân đã lồng ghép phổ biến tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để quán triệt đến mọi người dân, góp phần tạo thành một phong trào lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực. UBND xã Định Mỹ thực hiện mô hình nghe dân nói, mô hình nhận đỡ đầu học sinh nghèo hỗ trợ 200 ngàn đồng/học sinh/tháng. UBND xã Vĩnh Trạch thực hiện mô hình tuyến đường trồng hoa trên tuyến lộ Tây Cò được trên 2,9 km. UBND xã Định Thành thực hiện mô hình ve chai tiết kiệm bảo vệ môi trường, mô hình làm trà từ trái mãng cầu, mô hình hè thông lề thoáng, 153 hộ có hàng rào lấn chiếm lộ giới tự động di dời theo đúng quy định.  UBND xã Vĩnh Phú thực hiện mô hình cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp và lắng nghe ý kiến nhân dân, giữ vững nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, ấp tự quản bảo vệ môi trường.

Hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp quan trọng tạo sự chuyển biến trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong thực thi các nhiệm vụ của cá nhân mỗi cán bộ cũng như mang lại hiệu quả chung cho toàn cơ quan, đơn vị. Kết quả năm 2018, huyện đã tuyên dương, khen thưởng cho 28 tập thể và 25 cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ./.

                                                          

Mỹ Tiên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>