Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Người dân Bình Thành đồng tình với mô hình Đảng – Chính quyền đối thoại với nhân dân

05:40 19/03/2020

Ðối thoại với nhân dân là cầu nối rất quan trọng, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền sát đời sống, gần với nhân dân. Những ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi đến người đứng đầu cấp ủy - chính quyền là những tâm tư, nguyện vọng, là vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mỗi người dân và việc trả lời, giải quyết kịp thời, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của nhân dân.
Responsive image

Để việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Đảng – chính quyền với nhân dân bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả, chất lượng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đưa kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại vào chương trình công tác hằng năm; xây dựng nội quy, quy chế đối thoại; xây dựng kế hoạch đối thoại hằng năm.

Responsive image

Từ tháng 8/2019 đến nay địa phương đã tổ chức được 2 hội nghị đối thoại trực tiếp giữ Đảng – Chính quyền với nhân dân tại ấp Tây Huề và Nam Huề có trên 120 người dân tham dự. qua 2 cuộc đối thoại địa phương nhận được 9 ý kiến của người dân tập trung về, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác vệ sinh môi trường, về sản xuất nông nghiệp, giao thông nội đồng, kênh mương tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông …, Các ý kiến của nhân dân được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trả lời trực tiếp tại hội nghị, đã được người dân đồng tình. Thông qua việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Đảng – chính quyền với nhân dân đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân, qua đó giải quyết những vướng mắc, khó khăn của người dân; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân./.

                                                                               

Trần Văn Cải

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>