Hoạt động HDND-UBND

ĐOÀN GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN GIÁM SÁT Ở CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11

10:48 15/11/2019

Sáng ngày 12/11/2019, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện do ông Quách Minh Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn đến giám sát tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 đối với xã Phú Thuận và TT Phú Hòa trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Responsive image

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà 2 địa phương đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019; đồng thời thẳng thắn trao đổi, thảo luận những vấn đề còn khó khăn như: diện tích nuôi tôm càng xanh không đảm bảo chỉ tiêu , nâng cao hiệu quả hơn hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng, các mô hình trồng cây ăn trái hiệu quả gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về âm thanh tiếng ồn karaoke di động, kiểm soát tải trọng các phương tiện lưu thông qua cầu Phú Hòa, nâng cao nhận thức người dân trong bảo vệ môi trường, trật tự an toàn xã hội…

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Kết luận buổi giám sát, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của TT Phú Hòa, xã Phú Thuận trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Đoàn giám sát đề nghị nên sử dụng quỹ đất nông nghiệp tập trung cho phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ; tiếp tục vận động người dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái; quan tâm đầu tư sắp xếp lại chợ theo hướng trật tự an toàn, quan tâm đến cảnh quan môi trường, nâng cao vai trò trách nhiệm của ban quản lý chợ; tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân về phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông. tập trung nhiều giải pháp chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

                                                 

Anh Thư – Thị Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>