An ninh quốc phòng

Công an huyện Thoại Sơn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

09:05 08/06/2020

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-BCA-V19 ngày 14/6/2017 của Bộ Công an về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, Công an huyện Thoại Sơn đã triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính đối với các thủ tục hành chính như:
Responsive image
Cán bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực công an tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thoại Sơn"

Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự:

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề có điều kiện;

- Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề có điều kiện;

- Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề có điều kiện;

* Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo:

- Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân;

- Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Ngoài ra, Công an huyện trực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau đó thực hiện việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính đối với các thủ tục hành chính:

* Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:

- Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy;

- Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;

- Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến;

- Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe;

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe.

* Lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân:

- Cấp Chứng minh nhân dân (9 số);

- Đổi Chứng minh nhân dân (9 số);

- Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số).

* Lĩnh vực cấp thẻ căn cước công dân khi được triển khai tại địa phương:

- Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Đổi thẻ Căn cước công dân;

- Cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính tạo điều kiện thuận lợi và cắt giảm chi phí đi lại cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính./.

 

Trường Huy

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>