An ninh quốc phòng

LUYỆN TẬP PHÒNG, CHỐNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI, BẠO LOẠN, CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

08:33 23/11/2019

Xã Vĩnh Chánh tổ chức luyện tập phòng, chống biểu tình, gây rối, bạo loạn, chống người thi hành công vụ và gây mất an ninh trật tự năm 2019. Đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có: Thượng tá Nguyễn Văn Lẹ – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức luyện tập huyện Thoại Sơn, các đồng chí Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn luyện tập huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện, lãnh đạo các xã tham dự.
Responsive image

Cuộc luyện tập phòng, chống biểu tình, gây rối, bạo loạn, chống người thi hành công vụ và gây mất an ninh trật tự xã Vĩnh Chánh năm 2019 thực hiện 4 vấn đề huấn luyện được chia ra làm 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 - Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 2 – Tổ chức chuẩn bị phòng, chống biểu tình, gây rối, bạo loạn, chống người thi hành công vụ và gây mất an ninh trật tự; giai đoạn 3 - Thực hành phòng, chống biểu tình, gây rối, bạo loạn, chống người thi hành công vụ và gây mất an ninh trật tự trên bản đồ.

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Cuộc luyện tập diễn ra thành công đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò tham mưu của Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, trong đó lực lượng Quân sự, Công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

 

Anh Thư, Thành Chung

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>