Hoạt động HDND-UBND

UBND HUYỆN THOẠI SƠN HỌP BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THÁNG 09 NĂM 2019

12:11 17/09/2019

Chiều ngày 16/09/2019, ông Phạm Minh Tâm – Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ Đạo Thi hành án dân sự huyện tháng 09 năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong tháng 08, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 09.
Responsive image

Trong tháng 08, Chi cục Thi hành án dân sự huyện thụ lý mới 288 việc, đã giải quyết 372 việc. Số tồn chuyển sang tháng 09 là 1.064 việc. Tỷ lệ thi hành án xong đạt 67,83% về việc và 22,69% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành năm 2019. Án giải quyết xong theo địa bàn các xã, thị trấn là 105 việc với số tiền trên 4,6 tỷ đồng.

Responsive image

Sau khi nghe các xã, thị trấn báo cáo về công tác phối hợp thực hiện giữa Chi cục thi hành án dân sự huyện với UBND xã, thị trấn thực hiện các vụ việc thi hành án. Ông Phạm Minh Tâm – Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện yêu cầu trong tháng 09: Tập trung quyết liệt giải quyết, nâng cao tỷ lệ về việc để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019. Chi cục thi hành án dân sự huyện đề ra kế hoạch, thời gian phối hợp thực hiện các vụ việc ở các xã, thị trấn, chấp hành viên phải thường xuyên đăng ký lịch công tác địa bàn gửi UBND xã, thị trấn trong việc phối hợp chặt chẽ địa phương trong công tác giải quyết hồ sơ thi hành án. cùng nhau trao đổi, giải quyết, đề xuất khó khăn để Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện kịp thời giải quyết dứt điểm, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao ./.

                                                      

Anh Thư

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>