Hoạt động HDND-UBND

Triệu tập kỳ họp thứ 14 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

02:42 12/06/2020

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa có quyết định triệu tập kỳ họp thứ 14 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét thông qua tờ trình theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Responsive image
 

Cụ thể: Tờ trình ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang”.

Tờ trình về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang”...

Theo đó, kỳ họp sẽ tiến hành khai mạc vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Vũ Hùng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>