Hoạt động HDND-UBND

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

11:51 11/06/2018

Sáng ngày 11/6, Đoàn giám sát do ông Đỗ Tấn Kiết, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND xã Định Thành giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; xem xét kết quả hoạt động hợp tác xã nông nghiệp Định Thành.
Responsive image
 

 Kết quả, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương qua 6 tháng đầu năm 2018 đạt được kết quả góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, diện tích xuống giống vụ Đông xuân và hè thu được 5.764 ha/8.224 ha, đạt tỷ lệ 70,08%. Sản lượng lương thực 22.480 tấn/50.000 tấn, đạt tỷ tệ 44,96%; Tỷ lệ hộ sử dụng điện: 3.174 hộ/3.174 hộ đạt 100%; Tỷ lệ hộ sử dụng nước máy: 2.779 hộ/3.174 hộ đạt 87,55%.                                                                                                                                                                                                                                                             Địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt các chương trình quốc gia phòng chống dịch bệnh và trực khám điều trị bệnh cho nhân dân; công tác giảng dạy và học, duy trì đảm bảo sỹ số học sinh, đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt hè chuẩn bị tốt cho năm học mới; chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, công tác xóa đói giảm nghèo cũng được quan tâm thực hiện.

Giám sát đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Định Thành cho thấy, Hợp tác xã được thành lập vào tháng 4/2016 có 9 ngành nghề sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, hoạt động của HTX trong gian qua có nhiều thuận lợi. Tuy thời gian bước đầu mới thành lập đi vào hoạt động mang lại hiệu quả chưa cao, nhưng cũng khẳng định nói lên phần nào về chủ trương của kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới của Luật HTX năm 2012 và Nghị định 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hình thành từng bước đi vào lòng dân để xóa bỏ tư tưởng về HTX kiểu cũ trước đây. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay Hợp tác xã còn gặp khó khăn về tiếp cận các nguồn vốn của Chính phủ; về vốn hoạt động còn hạn chế chưa đủ sức cạnh tranh với thị trường, cơ sở vật chất còn tạm mượn, cán bộ quản lý có qua đào tạo nhưng thiếu kinh nghiệm quản lý về hoạt động tác xã, từ đó còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động phát triển HTX. 

Kết luận tại buổi làm việc, ông Đỗ Tấn Kiết, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết địa phương đạt được trong những tháng đầu năm 2018; đồng thời nhấn mạnh: 

Thông qua công tác giám sát tại xã Định Thành nhằm đánh giá việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, những kết quả đạt được và khó khăn để qua đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp lãnh đạo điều hành, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 và củng cố, nâng chất hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012./.
 

Vũ Hùng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>