Kinh tế xã hội

Đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh An Giang

09:18 26/09/2019

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
Responsive image
Ảnh minh họa

 Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Điện lực An Giang triển khai giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đến công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân; tuyên truyền vận động và khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã vận động công chức, viên chức, người lao động thực hiện các phương thức thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt như: Trích nợ tự động, SMS & Mobile Banking,  Internet Banking, ví điện tử, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi và thanh toán trực tuyến trên website của các Ngân hàng, Công ty Điện lực An Giang,….; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân tích cực ủng hộ thực hiện chủ trương thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang: Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Điện lực An Giang triển khai thực hiện và tạo điều kiện mở tài khoản cho khách hàng khi có yêu cầu để khách hàng thanh toán tiền điện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các khách hàng có tài khoản đã mở tại Ngân hàng biết thao tác thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt.
Đối với Công ty Điện lực An Giang: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đối với các đối tượng khách hàng của Công ty Điện lực An Giang trên địa bàn tỉnh theo từng năm. Trong đó, Công ty Điện lực An Giang chủ trì nghiên cứu triển khai các giải pháp phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt hiệu quả cao. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng điện thực hiện thủ tục đăng ký thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Trong đó, chú trọng tiếp cận đến các đối tượng có điều kiện thuận lợi để sử dụng dịch vụ này như: Công chức, viên chức, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh – dịch vụ…

UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ công tác triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai giải pháp thu tiền tiện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Đối với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang: Chỉ đạo các đơn vị truyền thông như: Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, các Đài phát thanh cấp huyện, Báo An Giang, … tích cực hỗ trợ Công ty Điện lực An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh An Giang, nhằm vận động các thành phần trong xã hội tích cực tham gia thực hiện./.

Vũ Hùng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>