Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Óc Eo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết TW 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

05:05 06/06/2018

Đảng ủy thị trấn Óc Eo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết TW 7 (khóa X) Về “Nông nghiệp - Nông dân và Nông thôn”. Ông Dương Hòa Nhã – Bí thư Đảng Ủy thị trấn Óc Eo chủ trì.
Responsive image
 

Thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) về “Nông nghiệp - Nông dân và Nông thôn”. Đảng ủy thị trấn Óc Eo đã tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; Hằng năm Hội Nông dân thị trấn đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức được 12 đến 16 buổi hội thảo, khoảng 16 lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, qua đó thu hút đông đảo nông dân tham dự. Từ năm 2008 đến nay thị trấn tổ chức được 19 lớp dạy nghề cho 475 lao động nông thôn, diện tích trồng lúa năm 2017 của thị trấn Óc Eo là 1.868 đạt năng suất 11.768 tấn, trong đó tiện tích trồng lúa chất lượng cao đạt trên 70%, diện tích trồng hoa màu là 74ha, tổng đàn gia súc gia cầm là 7.864 con. Thị trấn có 44 cơ sở Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp giải quyết việc làm cho gần 264 lao động, có 04 tổ hợp tác sản xuất…. Thị trấn đã nâng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 01 ha đất canh tác năm 2008 từ 76,7 triệu đồng/năm lên 110,6 triệu đồng/ năm (2017). Đến nay, thị trấn thực hiện đạt 12/20 chỉ tiêu trong chương trình chỉnh trang nâng cấp thị trấn Óc Eo là đô thị loại IV.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Hòa Nhã – Bí Thư Đảng ủy thị trấn Óc Eo khẳng định: Nghị quyết TW 7 (khoá X) đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong “Nông nghiệp - Nông dân và Nông thôn” cả nước nói chung và thị trấn Óc Eo nói riêng.  Trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND và các ban ngành đoàn thể thị trấn cần tiếp tục xác định việc nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm; lựa chọn và tăng cường hơn nữa công tác vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trông vật nuôi theo hướng nâng cao chuỗi giá trị; đa dạng hóa các nguồn lực hỗ trợ nông dân từ vốn vay đến khoa học kỹ thuật, giúp nông dân chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư làm giàu trên mảnh đất quê hương./.

 

 

Thanh Quang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>