Hoạt động Đảng - Đoàn thể

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THOẠI SƠN TỔ CHÚC HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, BỔ SUNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN NHIỆM KỲ 2020 – 2025, 2021 – 2026

11:32 31/03/2021

Sáng ngày 30/03/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị ra soát, bổ sung cán bộ chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 năm 2021 theo quy trình 04 bước. Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tâm, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Hữu Nghị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn cùng Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị xã hội huyện, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và UBND 17 xã, thị trấn.
Responsive image

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tâm - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Việc thực hiện và triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021 - 2026 nhằm rà soát, bổ sung những cán bộ có triển vọng đưa vào quy hoạch, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu cán bộ hợp lý, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.  Đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, nghiên cứu, xem xét, lựa chọn nhân sự giới thiệu quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn…

Tại hội nghị đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ: 2020 – 2025, 2021 – 2026.

Hội nghị quy hoạch rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt đã thực hiện theo quy trình 04 bước. Bước 1: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến đối với phương án bổ sung quy hoạch và xem xét, bỏ phiếu đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ. Bước 2: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch. Bước 3: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lấy ý kiến về danh sách dự kiến bổ sung quy hoạch. Bước 4: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để thảo luận và bỏ phiếu kién giới thiệu nhân sự đưa vào quy hoạch.

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến, bỏ phiếu tín nhiệm rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh chủ chốt cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào các chức danh theo quy định.

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm kịp thời giới thiệu, bổ sung nguồn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng, đủ tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt cấp huyện để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển đáp ứng nhiệm vụ chính trị lâu dài của huyện, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu cán bộ hợp lý, phù hợp với đặc điểm của địa phương, từng đơn vị ./.

                                          

Anh Thư, Bá Siêu

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>