Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Tập huấn các văn bản quy định pháp luật về an toàn điện năm 2018

05:05 12/05/2018

Sở Công thương An Giang phối hợp với UBND huyện tổ chức lớp tập huấn các quy định Pháp luật về an toàn điện năm 2018 cho thành viên Ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn lưới điện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các xã, thị trấn và các chủ trạm bơm điện trên địa bàn huyện.
Responsive image
 

Đại biểu được thông tin những nội dung về các văn bản quy định pháp luật về an toàn điện như: Báo cáo đánh giá tình hình bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2017; Triển khai Luật Điện lực; Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư 31/2014/TT-BCT của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; Nghị định 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư 30/2013/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về ngừng cung cấp điện do vi phạm các quy định về an toàn trong sử dụng điện; Quyết định số 4293 của Bộ Công thương quy định phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và hướng dẫn các biện pháp an toàn trong sử dụng điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành điện, thông tin nhanh về các vụ tai nạn điện chết người xảy ra trên địa bàn tỉnh…

Qua tập huấn, giúp các cán bộ chuyên môn nắm rõ hơn các quy định của pháp luật hiện hành của ngành điện, đặc biệt là các nội dung mới sửa đổi, bổ sung trong thời gian qua nhằm đáp ứng sự thay đổi, phát triển trong thực tiễn hoạt động điện lực và sử dụng điện tại địa phương và đơn vị./.

 

 

Kim Cương

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>