Hoạt động HDND-UBND

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

02:23 05/12/2018

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tổ chức trong 02 ngày, từ 06/12 đến 07/12/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây là kỳ họp mà Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng như: Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và thảo luận quyết nghị thông qua các nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phí, lệ phí và công tác nhân sự của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhất là Hội đồng nhân dân sẽ xem xét thông qua cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Responsive image
 

Đây là cơ sở là bệ đỡ để tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Hội nghị xúc tiến đầu tư cả tỉnh sắp tới.  

Bên cạnh đó, thảo luận, cho ý kiến các báo cáo của Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo kết quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh trình tại kỳ họp như: Tiến độ thực hiện tự chủ tài chính trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập; kết quả thực hiện cải cách hành chính; tình hình triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; công tác thu hồi nợ đọng và các giải pháp để góp phần tăng nguồn thu, tiến tới tự chủ cân đối, thu, chi ngân sách đến năm 2020; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là hình thức hoạt động giám sát của HĐND, của cử tri và Nhân dân, nhất là giám sát việc thực hiện lời hứa của các cơ quan hữu quan. Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc. Tổ chức đường dây điện thoại tiếp nhận ý kiến cử tri trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.

Điểm đáng lưu ý của kỳ họp lần này là Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang sẽ thực hiện các thủ tục để lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo tinh thần Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và các Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với đối với 24 đồng chí, trong đó: 07 chức danh của HĐND tỉnh gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 04 Ủy viên (Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách, Trưởng Ban Văn hóa – xã hội, Trưởng Ban Pháp chế và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh); 17 chức danh của UBND tỉnh gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 14 Ủy viên UBND tỉnh. Đây là những người giữ chức vụ do HĐND bầu… 

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; giúp cho cán bộ đang giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu nhận thấy mức độ tín nhiệm cũng như những mặt còn khuyết điểm, hạn chế để kịp thời khắc phục, đồng thời, ghi nhận, động viên, khích lệ đối với người có tín nhiệm cao. 

Thông qua hoạt động này, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền giám sát đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, giúp họ không ngừng phấn đấu nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trên từng cương vị công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đáp ứng nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà./.

Vũ Hùng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>