Hoạt động HDND-UBND

Từ ngày 24/10 - 26/10/2018, Giám sát một số nội dung lĩnh vực văn hóa xã hội trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh

11:02 03/10/2018

Ngày 02/10/2018, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch và quyết định thành lập Đoàn giám sát trước kỳ họp thứ 9, như sau: Theo đó, từ ngày 24/10 - 26/10/2018, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại chợ Tịnh Biên; Khu du lịch Hồ Ông Thoại, huyện Thoại Sơn; Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên; Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.
Responsive image

Hình ảnh giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh vào tháng 9/2018

 Đồng thời, giám sát trực tiếp đối với Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên, UBND huyện Thoại Sơn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; giám sát thông qua văn bản đối với UBND huyện Chợ Mới và UBND thành phố Châu Đốc.

Theo kế hoạch, nội dung giám sát nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 25/1/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua Đề án thí điểm “Sáp nhập và thành lập Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.
Đồng thời qua giám sát cũng nhằm xác định cơ sở thực tiễn phục vụ công tác thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đưa ra các đề xuất, kiến nghị cần thiết để các sở, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực này./.

Vũ Hùng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>