Hoạt động HDND-UBND

Khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

09:19 06/12/2018

Sáng ngày 06/12/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Responsive image

Tham dự có bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, cùng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Responsive image
Quang cảnh kỳ họp

Chương trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần này có nhiều nội dung quan trọng phải được xem xét thận trọng, khách quan trước khi biểu quyết, do vậy Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu quan tâm thảo luận, hiến kế, tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; thảo luận, phân tích, đề xuất, quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tích cực, khả thi và hiệu quả hơn để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Responsive image
 

Thứ hai, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung nhằm kiện toàn các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; đặc biệt là thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 

Đây là lần thứ nhất trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt cử tri thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Với ý thức trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân cần cân nhắc, thận trọng trên tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri Tỉnh nhà khi bỏ phiếu đánh giá mức độ tín nhiệm đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm lần này. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo khách quan, trung thực, đáp ứng sự mong đợi của toàn bộ cử tri Tỉnh nhà và là kênh thông tin quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá cán bộ đang đảm trách vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ ba, thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua các nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, phí, lệ phí và những vấn đề quan trọng khác. Do đó, đề nghị các vị đại biểu tập trung nghiên cứu sâu sắc, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào từng nội dung, nhằm giúp cho Hội đồng nhân dân tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết đảm bảo chất lượng, khả thi, đúng với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực mới nhằm đưa kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phát triển tích cực trong thời gian tới. 

Thứ tư, xem xét, thảo luận, cho ý kiến các báo cáo của Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước Kỳ họp lần thứ chín và thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thứ năm, cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là hình thức hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, của toàn thể cử tri trên địa bàn, nhất là giám sát việc thực hiện lời hứa của các cơ quan chức năng. Đề nghị các vị đại biểu chất vấn, cũng như các cơ quan được trả lời chất vấn cần đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, ngắn gọn và đúng thẩm quyền. 

Qua đó, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng lưu ý, Kỳ họp lần này có khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung rất quan trọng, đặc biệt là việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các phiên họp, tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần tích cực cho Kỳ họp thành công tốt đẹp./. 

 

 

 

 

 

Vũ Hùng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>