Chuyên mục nông thôn mới

VĨNH PHÚ VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH TIÊU BIỂU, HIỆU QUẢ GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

08:58 23/06/2019

Xác định tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, xã Vĩnh Phú đã vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện các mô hình gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, bằng các mô hình thiết thực, hiệu quả mang lại lợi ích cho nhân dân.
Responsive image

Cụ thể với mô hình “Ấp tự quản bảo vệ môi trường”, mô hình “Hành lang giao thông thông thoáng, nhà nhà có hàng rào, cột cờ” mỗi ấp đều có thành lập 01 tổ phát hoang, hàng tháng tổ chức ra quân vào ngày 25 tây, mục đích vừa phát hoang. vừa vận động nhân dân trồng cây xanh, làm hàng rào, cột cờ. Mô hình “Vận động nhân dân đóng góp quỹ vì người nghèo để cất nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở”. Hàng năm, vận động quỹ vì nghèo tiền mặt và hiện vật quy tiền gần 300 triệu đồng, mỗi năm cất mới và sửa chữa từ 20 căn nhà ĐĐK cho người nghèo. Mô hình “Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa, vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Đến nay, đã vận động 128 hộ với diện tích hơn 35 ha. Mô hình “Vận động nhân dân đóng góp xây kim tỉnh nghĩa trang nhân dân”, mỗi năm vận động từ 20 – 30 triệu đồng, xã có đội hoạt động từ thiện tham gia ngày công xây kim tỉnh.

Các mô hình hiệu quả trên đã tạo sức lan tỏa rõ rệt trong cộng đồng, khơi dậy ý thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, góp phần hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao./.

                                        

Anh Thư

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>