Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Thoại Sơn bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2019

03:16 14/03/2019

Sáng ngày 14/3/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thoại Sơn tổ chức bế giảng “Lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng khóa I năm 2019” có 93 học viên tham gia. Đến dự có đồng chí Huỳnh Công Trường - Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; đồng chí Trần Việt Sơn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Dương Hòa Nhã – Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.
Responsive image

Trong thời gian 01 tuần học tập, các học viên đã tiếp thu và nắm vững những kiến thức về: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội được bổ sung và phát triển năm 2011; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được nghe báo cáo về Nghị quyết, lịch sử đảng bộ địa phương, giới thiệu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó giúp mỗi đảng viên ý thức được vai trò trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Kết quả kiểm tra cuối khóa học, có 13 học viên xếp loại giỏi, 49 học viên xếp loại khá và 31 học viên xếp loại trung bình./.

 

Mỹ Tiên – Trang Phong

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>