Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Thoại Sơn họp mặt kỷ niệm ngày dân số thế giới và sơ kết công tác dân số 6 đầu năm 2018

04:26 09/07/2018

Ngày 09/07/2018, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Thoại Sơn tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới năm 2018; sơ kết công tác dân số-KHHGĐ 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa ngày dân số Thế giới 11/07. Trong 06 tháng đầu năm 2018, công tác dân số - KHHGĐ huyện Thoại Sơn đạt nhiều kết quả như: các hoạt động truyền thông tư vấn, vận động lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ được triển khai có hiệu quả đến với người dân; duy trì sinh hoạt 17 Câu lạc bộ “Phụ nữ không sinh con thứ 03 trở lên” và “Tiền hôn nhân”; duy trì có hiệu quả Đề án Sàng lọc trước sơ sinh và sơ sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 17 xã, thị trấn; cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến từng địa phương; tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai đạt trên 90% kế hoạch.

Triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, Trung tâm DSKHHGĐ huyện Thoại Sơn tiếp tục duy những các hoạt động của mô hình, đề án và cần có những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, vướng mắc trong mọi hoạt động. Mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ, cung cấp kịp thời đa dạng, an toàn hiệu quả các phương tiện tránh thai, quan tâm đến các địa phương có mức sinh cao và mất cân bằng giới tính khi sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá các hoạt động và thực hiện chính sách dân số/KHHGĐ, ổn định đội ngũ cán bộ dân số các cấp nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh./.

 

 

Cẩm Nang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>