Văn hóa -Xã hội

Bình Thành phát tiền hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo trong đợt dịch Covid-19

01:53 02/06/2020

Sáng ngày 2/6/2020, UBND xã Bình Thành tổ chức phát tiền hỗ trợ người nghèo, cận nghèo do đại dịch Covid -19 đúng theo Quyết định số 15/2020/QĐ – TTg, ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gập khó khăn do đại dịch Covid-19.
Responsive image

Trên địa bàn xã Bình Thành có 36 hộ nghèo(105 nhân khẩu); cận nghèo 124 hộ(501 nhân khẩu); 01 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 3 tháng, số tiền là 250 ngàn đồng/tháng. Tổng số tiền phát hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã là 454 triệu 500 ngàn đồng.

Responsive image

Bà con nghèo, cận nghèo rất vui mừng và cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo hỗ trợ cho nhân dân.

Responsive image

                                                                   

Trần Văn Cải

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>