Văn hóa -Xã hội

Huyện Thoại Sơn thông báo thời gian kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2018

08:35 05/12/2018

Ngày 04/12/2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Thoại Sơn ban hành Thông báo số 476 về kiểm tra, sát hạch viên chức huyện Thoại Sơn năm 2018.
Responsive image
 

Theo đó thời gian, địa điểm xét tuyển đặc cách và cạnh tranh cụ thể như sau:
1. Tuyển dụng đặc cách:
a) Thời gian:  Ngày 15 tháng 12 năm 2018 (Thứ bảy).
- Sáng 07 giờ: Kiểm tra, sát hạch Thí sinh dự tuyển vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.
- Chiều 13 giờ: Kiểm tra, sát hạch Thí sinh dự tuyển vào Đài Truyền thanh.
b) Thời gian:  Ngày 16 tháng 12 năm 2018 (Chủ nhật).
- Sáng 07 giờ: Kiểm tra, sát hạch Thí sinh dự tuyển vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
- Chiều 13 giờ: Kiểm tra, sát hạch Thí sinh dự tuyển vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện.
2. Tuyển dụng cạnh tranh:
- Thời gian: 07 giờ, ngày 22 tháng 12 năm 2018 (Thứ bảy)
- Kiểm tra, sát hạch Thí sinh dự tuyển vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện.
3. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Số 8, đường Phan Đình Phùng, ấp Tây Sơn, TT.Núi Sập, huyện Thoại Sơn .

 Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của huyện./.

 

Minh Châu

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>