Hoạt động Đảng - Đoàn thể

THOẠI SƠN: HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

03:42 21/10/2020

Sáng ngày 19.10.2020, Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng và vận động quần chúng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Minh Tâm – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Responsive image

Hội nghị đã triển khai các nội dung kế hoạch như: Công tác quy hoạch cán bộ cấp cơ sở và công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác dân vận, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 – 2025; phát huy các nguồn lực vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội giai đoạn 2020 - 2025 .    

Responsive image   

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Phạm Minh Tâm ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời có những ý kiến chỉ đạo cụ thể trên các mặt về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Yêu cầu các cấp ủy chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong công tác dân vận; trong quy hoạch cán bộ thì chọn cán bộ trẻ phẩm chất đạo đức, năng lực trong công tác; Tiếp tục thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản gắn với cuộc vận động “Dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 – 2025  ./.

 

Ngô Quyền

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>