Chuyên mục nông thôn mới

Họp Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện

10:22 30/05/2018

Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Thoại Sơn vừa họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình theo kế hoạch trong năm 2018, nhất là những địa phương phải hoàn thành và được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới: huyện Thoại Sơn đạt 5/9 tiêu chí, 7/14 chỉ tiêu. Kết quả thực hiện về tiêu chí xã nông thôn mới: bình quân toàn huyện đạt 16,93 tiêu chí, 45,93 chỉ tiêu, trong đó có 06 xã đã đạt chuẩn “xã nông thôn mới” là: Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Thoại Giang, Định Thành, Vĩnh Khánh, Định Mỹ.

Theo lộ trình, trong năm 2018, huyện Thoại Sơn sẽ có 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và qua phúc tra một số Sở, ngành: xã Tây Phú đạt 14 tiêu chí/44 chỉ tiêu, xã Vọng Đông đạt 16 tiêu chí/44 chỉ tiêu, xã Vĩnh Chánh đạt 17 tiêu chí/46 chỉ tiêu, xã An Bình 16 tiêu chí/44 chỉ tiêu, xã Bình Thành đạt 18 tiêu chí/47 chỉ tiêu. Các xã này đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại, hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2018./.

                                        

Anh Thư

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>