Chuyên mục nông thôn mới

Xã Tây phú xây dựng nông thôn mới

10:02 03/08/2018

Thưa quý vị và các bạn, Tây Phú là một xã nông nghiệp, thuộc huyện Thoại Sơn. Tổng diện tích tự nhiên 3.502 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp là 3.193 ha. Toàn xã có 1.618 hộ với 6.569 nhân khẩu, đời sống nhân dân chủ yếu bằng nghề nông chiếm 85%, còn lại là kinh doanh dịch vụ, thương mại, mua bán nhỏ.Trên địa bàn xã được phân chia thành 5 ấp, gắn liền với 05 tiểu vùng đê bao khép kín đảm bảo sản xuất lúa 3 vụ trong năm, có hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng đảm bảo đi lại, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và vận chuyển nông sản của nhân nhân.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu của xã, các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội hiện có. Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Tây Phú đã chung sức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn. Kết cấu hạ tầng, cầu đường giao thông nông thôn đã được xây dựng và nâng chất đảm bảo thông suốt, phục vụ cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và  phát triển kinh tế xã hội của xã, cũng như khu vực. Từ đó kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện cho địa phương phát triển toàn diện về mọi mặt.

Qua thời gian tập trung chỉ đạo thực hiện, đến nay xã Tây Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo Quyết định số: 3379/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020.

Xã Tây Phú là 1 trong 5 xã, được huyện chọn thực hiện hoàn thành xã nông thôn mới năm 2018. Ngay từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tây Phú đã xác định đây là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của địa phương, tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm hoàn thành đúng theo lộ trình kế họach đề ra. 

 Qua 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên bàn bàn xã đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Kinh tế tăng trưởng khá các nguồn lực trong xã hội được huy động và sử dụng một cách hiệu quả tiềm năng và lợi thế được phát huy, nhiều lĩnh vực có sự đột phá bằng các mô hình sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội…được nhân rộng.

Nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng phải đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua Đảng uỷ - UBND xã đã có nhiều giải pháp thiết thực như: Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực mở rộng liên kết sản xuất với các doanh nghiệp để có thị trường tiêu thụ; phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng; thông qua chính sách tín dụng tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành nghề phi nông nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi; quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, giúp xóa đói giảm nghèo,…

Nhờ vậy, qua 7 năm bắt tay xây dựng nông thôn mới, thu nhập của người dân có mức đáng kể, từ mức 21,5 triệu đồng/người ở năm 2010 đã tăng lên 43,67 triệu đồng/người ở năm 2018, tăng gần 2 lần.

Trong thời gian tối, xã Tây phú tiếp tục nâng chất, duy trì các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang. Thường xuyên đẩy mạnh phong trào "chung sức xây dựng nông thôn mới" huy động đa dạng các nguồn lực để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn./.

 

Ngọc Thăng -Ngô Quyền

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>