An ninh quốc phòng

Sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2018

03:27 03/05/2018

Xã An Bình, xã Phú Thuận, xã Vĩnh Khánh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã: An Bình, Phú Thuận, Vĩnh Khánh tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, nghiêm túc; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác phân loại công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thông báo công khai và báo cáo Ban chỉ huy Quân sự huyện theo đúng thời gian quy định, triển khai các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật định. Kết quả, năm 2018, xã An Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, giao quân 6 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Xã Phú Thuận có 7 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, vận động quỹ hậu phương quân đội hỗ trợ cho thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự được 31,5 triệu đồng. Xã Vĩnh Khánh đã đưa 7 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

       Dịp này, UBND xã An Bình đã khen thưởng cho 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã An Bình, Phú Thuận, Vĩnh Khánh yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự; rà soát thanh niên trong độ tuổi; quản lý tốt công dân dự bị; chăm lo, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên tại ngũ; thực hiện tốt các bước theo quy trình nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Mỹ Tiên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>