Kinh tế xã hội

An Giang: Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm

10:22 26/09/2018

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp triển khai đồng bộ, kết hợp với việc lồng ghép các Chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng với sự nỗ lực của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, kết nối cung - cầu lao động và phát triển thị trường lao động, đã góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về giải quyết việc làm.
Responsive image

Ảnh minh họa

Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có khoảng 22.650 lao động được tạo việc làm. Bên cạnh việc đẩy mạnh giải quyết việc làm trong nước, hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên 170 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo và đem lại cơ hội lớn trong việc tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài.
Song song với phát triển kinh tế tạo việc làm, hoạt động cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động một cách hiệu quả. Thông qua Quỹ quốc gia về việc làm đã thực hiện cho vay 932 dự án với số tiền 30.483 triệu đồng góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 1.100 lao động. Quỹ quốc gia về việc làm đã tạo điều kiện cho lao động thanh niên, lao động nữ, lao động là người tàn tật, lao động là người dân tộc, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp có cơ hội vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho bản thân và cộng đồng. 
Bên cạnh đó, với vai trò là quản lý nhà nước về việc làm và thị trường lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thường xuyên hướng dẫn các địa phương giám sát và điều tiết quan hệ cung - cầu lao động trên thị trường lao động, nâng cao năng lực hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trong tư vấn, giới thiệu việc làm và thu thập thông tin thị trường lao động; mô hình quản lý hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm đáp ứng yêu cầu; từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động; thu thập, cập nhật, phân tích và xử lý thông tin thị trường lao động kịp thời, đầy đủ, chính xác; dự báo thị trường lao động trong ngắn hạn và dài hạn.
Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động từ Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - An toàn lao động được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả. Góp phần hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về thị trường lao động. Kết quả đã cập nhật thông tin cung lao động của 505.918 hộ gia đình; cập nhật thông tin cầu lao động trên 1.445 doanh nghiệp. Qua đó, có cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin giúp UBND các huyện, thị, thành phố trong việc định hướng, hoạch định các chủ trương, kế hoạch triển kinh tế - xã hội; giúp các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh có cơ sở tham khảo để định hướng, xây dựng kế hoạch đào tạo, góp phần đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và giảm nghèo cho nhân dân.
 
Đồng thời, hướng dẫn các địa phương cập nhật, phổ biến thông tin thị trường lao động, tổng hợp báo cáo tình hình thị trường lao động của địa phương, tăng cường kết nối cung - cầu lao động. Hệ thống các Trung tâm dịch vụ việc làm ngày càng phát huy được hiệu quả hoạt động, thông tin thị trường lao động được phổ biến rộng rãi đến người lao động với nhiều hình thức đa dạng; tổ chức các sàn giao dịch việc làm định kỳ, lưu động và thường xuyên hơn, quy mô mở rộng hơn, hiệu quả kết nối cung - cầu  lao động cao hơn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh) tổ chức được 09 phiên giao dịch việc làm (trong đó: số doanh nghiệp tham gia trung bình trong một phiên giao dịch việc làm khoảng 8 - 12 doanh nghiệp; số người lao động tham gia trong một phiên giao dịch khoảng 50 - 100 lao động, trong đó số lao động được sơ tuyển trong một phiên giao dịch việc làm khoảng 20 - 30 lao động).
Số lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm qua trung tâm là 16.026 lượt lao động, số lao động nhận được việc làm do trung tâm giới thiệu và cung ứng là 508 lượt người. Kết quả trên cho thấy hiệu quả hoạt động dịch vụ việc làm ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc kết nối cung cầu lao động, góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở mỗi địa phương. Song song với việc tổ chức sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm, Sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức các sàn giao dịch vệ tinh, lưu động và các ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm... qua đó góp phần tăng cường kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm cho người lao động.
 
Trong thời gian tới, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động thuộc dự án Phát triển thị trường lao động và việc làm trong Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020; quan tâm thực hiện các chính sách, chương trình, đề án về giải quyết việc làm; trong đó, chú trọng hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, chuyển dịch việc làm khu vực nông thôn; hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, nhất là lao động là người dân tộc thiểu số, lao động là người khuyết tật, lao động vùng biên giới. 
Bên cạnh đó cũng tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích dự báo nhu cầu thị trường lao động, đặc biệt gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng dần quy mô các chương trình đào tạo chất lượng cao, các chuyên ngành khoa học liên quan đến công nghệ, kỹ thuật và những ngành thị trường có nhu cầu tuyển dụng cao; tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển thị trường lao động một cách đầy đủ, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động.
Theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin cung – cầu lao động; xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người, người tìm việc, kết nối hệ thống thông tin thị trường lao động địa phương với hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia; kết nối giữa các địa phương có nhu cầu về nguồn lao động với các tỉnh có nguồn lao động lớn; Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm; tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động; đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, tăng tần suất, nâng cao hiệu quả tổ chức sàn giao dịch việc làm tại địa phương.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí, cơ quan lao động địa phương, tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chính sách mới cũng như thông tin giới thiệu về các chương trình tuyển dụng mới và thông tin thị trường tiếp nhận lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động lao động Việt Nam tại Hàn Quốc về nước đúng hạn và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động lao động Việt Nam bất hợp pháp về nước trên các phương tiện truyền thông; tổ chức các chương trình thông tin đối thoại chính sách ở một số địa phương.
Kết nối chương trình phối hợp giữa doanh nghiệp với các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, địa phương trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…/.

 

 

Vũ Hùng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>